BRING
DIGITAL
FUTURE
TO
EVERYONE

ทิศทางและเป้าหมายสภาดิจิทัลฯ
DCT Digital Future : ความเป็นมาของ DCT

เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลกได้ ดังนั้นจึงเกิดการรวมตัวของภาคเอกชนเป็น "สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย" เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้


DCT Digital Future : ความเป็นมาของ DCT


"คุณศุภชัย เจียรวนนท์" ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

ก่อนหน้า
ถัดไป
บริการของเรา

ตามที่หนึ่งในพันธกิจของสภาดิจิทัลฯ คือการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เราจึงได้มีการสร้าง Digital Learning Portal  ที่ช่วยให้ทุกคนสามารถมา Upskill  และ Reskill ได้ และก้าวเข้าสู่การทรานส์ฟอร์มสู่ยุคดิจิทัลไปพร้อมๆ กัน

การฝึกอบรม

เพราะเราเชื่อว่าศักยภาพในตัวของทุกคน ไร้ขีดจำกัด

เราจึงมุ่งพัฒนาการฝึกอบรม ในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยดึงศักยภาพในตัวของทุกคนออกมาให้ได้มากที่สุด

เรียนรู้เพิ่มเติม
การจัดกิจกรรม

เรารวบรวมเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อออกแบบรูปแบบธีมงาน รูปแบบการจัดงาน ให้เข้ากับทุกคนได้ก้าวสู่อนาคตไปพร้อมๆ กับเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม
ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด
ดูทั้งหมด
ผู้สนับสนุน