คลังความรู้

แหล่งรวบรวมความรู้ด้านดิจิทัล ที่ช่วยให้ทุกคนสามารถมา Upskill และ Reskill ได้ และก้าวเข้าสู่การทรานส์ฟอร์มสู่ยุคดิจิทัลไปพร้อมๆกัน

คลังความรู้ที่น่าสนใจ
อินโฟกราฟิก
ผู้ประกอบการด้านดิจิทัลที่ต้องการสินเชื่อแต่ขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
2 ธ.ค. 2564
อินโฟกราฟิก
ผลสำรวจความคิดเห็นรูปแบบการทำงานในสถานการณ์ Covid - 19
24 พ.ย. 2564
อินโฟกราฟิก
ขึ้นทะเบียน “บัญชีนวัตกรรมไทย” (Thailand Innovation) ดีอย่างไรกับผู้ประกอบการด้านดิจิทัล
18 พ.ย. 2564
อินโฟกราฟิก
แบบสอบถามเพื่อสำรวจความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการทำงานในสถานการณ์ Covid-19
16 พ.ย. 2564
อินโฟกราฟิก
IMD เผย ไทยครองอันดับที่ 38 ในการจัดอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านดิจิทัล!
15 พ.ย. 2564
วิดีโอ
สภาดิจิทัลฯ แพทยสภา และพันธมิตรกว่า 85 องค์กร เดินหน้าสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับโรงพยาบาลสนามอย่างต่อเนื่อง
21 ต.ค. 2564
อินโฟกราฟิก
งาน Startup x Innovation Thailand Expo 2021 ภายใต้แนวคิด 'Deep Tech Rising : The Next Frontier of Innovation'
15 ก.ย. 2564
อินโฟกราฟิก
สภาดิจิทัลฯ โดยความร่วมมือกับสำนักงาน ก.พ. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน “ก้าวต่อก้าว (9-9) Build Up ดิจิทัลไทยแลนด์” ของสำนักงาน ก.พ.
9 ก.ย. 2564
วิดีโอ
DCT ร่วม 85 องค์กรส่งมอบ​ 3 Smart Field Hospital & คู่มือ​และต่อยอด​ Smart Home & Smart Community Isolation
1 ก.ย. 2564
อินโฟกราฟิก
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “Child Online Protection” เด็กยุคดิจิทัลฉลาด รู้ทันภัยบนโลกออนไลน์
18 ส.ค. 2564
อินโฟกราฟิก
"Regional Innovation Hub" การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมในอนาคต
18 ส.ค. 2564
รายงาน
“สภาดิจิทัลฯ” จับมือ “แพทยสภา” “กสทช.” และ “85 พันธมิตรองค์กรดิจิทัล” ขยายผลโมเดลนำเทคโนโลยีดิจิทัลเสริมศักยภาพโรงพยาบาลสนามจาก “3 รพ.สนามต้นแบบ” สู่โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ พร้อมต่อยอด “Smart Home and Community Isolation” รับมือโควิด 19
17 ส.ค. 2564
อินโฟกราฟิก
สภาดิจิทัลฯ ได้ดำเนินการทำแบบสำรวจ SME และ Startup ถึงความต้องการในการสนับสนุนจากภาครัฐ 6 กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย
5 ส.ค. 2564
อินโฟกราฟิก
คุณคิดว่า วันนี้คนไทยมีทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) อยู่ในระดับใดกันบ้าง?
4 ส.ค. 2564
อินโฟกราฟิก
เจาะลึก SME-Board ตลาดทุนใหม่ สำหรับ Start Up และ Tech Companies ไทย
4 ส.ค. 2564
อินโฟกราฟิก
สภาดิจิทัลฯ และ สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (ELAT) ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันเสริมความรู้กับแหล่งหนังสือออนไลน์ (e-Book)
2 ส.ค. 2564
อินโฟกราฟิก
ตลาดหุ้นสำหรับ Start Up จะช่วย Tech Companies ไทยอย่างไร ?
2 ส.ค. 2564
อินโฟกราฟิก
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “สร้างความแข็งแกร่งอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยสู่ระดับสากล"
21 ก.ค. 2564
อินโฟกราฟิก
สภาดิจิทัล เชิญชวนทุกคนมาร่วมเปิดประสบการณ์ติดอาวุธตัวช่วยเพื่อทางรอดแห่งอนาคตก่อนใครบน
20 ก.ค. 2564
อินโฟกราฟิก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย โดยสภาดิจิทัลฯ
19 ก.ค. 2564
วิดีโอ
ZTE พันธมิตรสภาดิจิทัล มอบอุปกรณ์สื่อสารแก่ รพ สนาม ธรรมศาสตร์
19 ก.ค. 2564
อินโฟกราฟิก
การเก็บภาษีกำไรจากการลงทุน (Capital Gain Tax) กับการพัฒนา Ecosystem ของ Tech Company
17 ก.ค. 2564
อินโฟกราฟิก
แนวทางการพัฒนา “Digital Skill” ของประชากรไทยให้ทัดเทียมระดับสากล
14 ก.ค. 2564
อินโฟกราฟิก
แผนการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล เป้าหมาย และตัวชี้วัด โดยสภาดิจิทัลฯ
12 ก.ค. 2564
อินโฟกราฟิก
Accessibility Guidelines ช่วยให้ผู้พิการ-ผู้สูงวัยเข้าถึงออนไลน์อย่างเท่าเทียม
7 ก.ค. 2564
อินโฟกราฟิก
สภาดิจิทัล ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันกรอกแบบสำรวจข้อมูลความต้องการบุคลากรและค่าตอบแทนตามสมรรถนะบุคลากรของกำลังคนด้านดิจิทัลในองค์กร
6 ก.ค. 2564
อินโฟกราฟิก
สภาดิจิทัลฯ กับการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลของคนไทย
5 ก.ค. 2564
อินโฟกราฟิก
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน Electronic Transaction ของประเทศไทย
30 มิ.ย. 2564
รายงาน
การศึกษา Cloud Data Center ในประเทศไทย
29 มิ.ย. 2564
อินโฟกราฟิก
ทำความเข้าใจกับข้อมูลส่วนบุคคล "PDPA" ก่อนที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จะมีผลบังคับใช้
29 มิ.ย. 2564
อินโฟกราฟิก
การสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อน Digital Competitiveness ของประเทศไทย โดยสภาดิจิทัลฯ
28 มิ.ย. 2564
อินโฟกราฟิก
กลไกขับเคลื่อนการยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลของประเทศไทยผ่านตัวชี้วัดระดับสากล (IMD World Digital Competitiveness)
23 มิ.ย. 2564
อินโฟกราฟิก
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Personal Data Protection Act (PDPA)
23 มิ.ย. 2564
อินโฟกราฟิก
มาแล้ว !!!! กิจกรรม “ติดอาวุธให้ธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” IP Webinar ครั้งที่ 4
20 มิ.ย. 2564
อินโฟกราฟิก
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อตั้ง Cloud Data Center ในประเทศไทย โดยสภาดิจิทัลฯ
16 มิ.ย. 2564
อินโฟกราฟิก
ความท้าทายและทิศทางการเติบโต "Cloud Data Center ของประเทศไทยในยุคดิจิทัล
14 มิ.ย. 2564
อินโฟกราฟิก
นโยบายทางภาษีเพื่อสนับสนุนการระดมทุนของ Tech Companies (Tax Incentives for Tech Companies)
9 มิ.ย. 2564
อินโฟกราฟิก
เช็คอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด-19
9 มิ.ย. 2564
วิดีโอ
“เป็ดไทยสู้ภัย” กลุ่มสตาร์ทอัพไทย ที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเหลือโรงพยาบาลสนาม ฝ่าวิกฤตโควิด-19
8 มิ.ย. 2564
อินโฟกราฟิก
ยกระดับการระดมทุนใน Tech Companies สู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีภูมิภาค
7 มิ.ย. 2564
วิดีโอ
รพ.สนามธรรมศาสตร์ใช้เทคโนโลยี จากพันธมิตรสภาดิจิทัลสู้โควิด-19
4 มิ.ย. 2564
อินโฟกราฟิก
การทำงานด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร กับ อาชีพแห่งอนาคต “Data Protection Officer (DPO)
2 มิ.ย. 2564
วิดีโอ
การส่งมอบดิจิทัลโซลูชั่น "Smart Field Hospitals" เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนามทั้ง 3 แห่ง
1 มิ.ย. 2564
อินโฟกราฟิก
สิ่งของจำเป็นที่ต้องนำไปโรงพยาบาลสนาม
1 มิ.ย. 2564
อินโฟกราฟิก
“ดีป้า” เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้มาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการจัดทำหรือยื่นขอรับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
1 มิ.ย. 2564
อินโฟกราฟิก
พันธกิจเพื่อการพัฒนาทักษะกำลังคนด้านดิจิทัลและแรงงานไทยมุ่งสู่อาชีพในอนาคต
31 พ.ค. 2564
อินโฟกราฟิก
“Smart Field Hospital” ฮีโร่โซลูชั่น เพื่อโรงพยาบาลสนามในสถานการณ์โควิดระลอกใหม่
27 พ.ค. 2564
อินโฟกราฟิก
DCT DIGITAL FUTURE TALKS ในหัวข้อ "สภาดิจิทัลฯ กับบทบาทในการ Transform ประเทศไทยสู่การเป็น Digital World"
25 พ.ค. 2564
วิดีโอ
สภาดิจิทัลฯ จับมือ พันธมิตร ติดตั้งเทคโนโลยีการสื่อสาร สู่รพ.สนามต้นแบบ
25 พ.ค. 2564
วิดีโอ
สภาดิจิทัลฯ แพทยสภา-36พันธมิตร หนุนโครงสร้างการสื่อสารช่วยรพ.สนาม สู้โควิด19
20 พ.ค. 2564
อินโฟกราฟิก
ความสำคัญของ PDPA กับ กฎหมายลำดับรอง
20 พ.ค. 2564
อินโฟกราฟิก
e-Meeting คืออะไร ?? แล้วต้องทำอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย ??
19 พ.ค. 2564
อินโฟกราฟิก
บทเสวนา "นักพัฒนา" กับ "ดิจิทัลโซลูชั่น" รับมือสถานการณ์โควิด-19 ในโรงพยาบาลสนาม
18 พ.ค. 2564
อินโฟกราฟิก
PDPA Live Series EP4 : PDPA Readiness Speed up
13 พ.ค. 2564
รายงาน
การสนับสนุนการดำเนินงาน 3 ด้านหลัก โดยพันธมิตรสภาดิจิทัลฯ
12 พ.ค. 2564
อินโฟกราฟิก
PDPA Live Series EP3 : PDPA Roles & Responsibilities
6 พ.ค. 2564
อินโฟกราฟิก
15 หลักสูตร เรียนออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร โดย Thai MOOC ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. และ มสธ.
5 พ.ค. 2564
อินโฟกราฟิก
แค่เรียนฟรียังไม่พอ Microsoft ใจดีลดค่าสอบใบรับรองทักษะ 85% ช่วยเหลือคนตกงานจากโควิด
5 พ.ค. 2564
อินโฟกราฟิก
Minecraft : Education Edition
5 พ.ค. 2564
อินโฟกราฟิก
พี่เอ็ด 7 วิ ทวงเงินแบบดิจิทัล (ฉบับ HD)
30 เม.ย. 2564
รายงาน
การสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรระดับประเทศในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19
30 เม.ย. 2564
รายงาน
การสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลของสมาคมไทยในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19
30 เม.ย. 2564
รายงาน
การสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลของ Startup ชั้นแนวหน้าในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19
30 เม.ย. 2564
อินโฟกราฟิก
มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เชื่อมต่อโรงเรียนกับการสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อร่วมกันสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
28 เม.ย. 2564
รายงาน
ระบบอบรมครู (Teacher Professional Development System) แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่ครูสามารถ ทบทวนความรู้หรือพัฒนาศักยภาพของตนเอง
28 เม.ย. 2564
อินโฟกราฟิก
มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เปิดรับสมัคร ICT Talent ประจำโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี
26 เม.ย. 2564
รายงาน
ร่วมสำรวจความคิดเห็นความตระหนักเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน
26 เม.ย. 2564
อินโฟกราฟิก
Highlight งาน Achieve Data Science First Meet
23 เม.ย. 2564
วิดีโอ
จาก Digital Disruption สู่การดิสรัปตัวเอง ให้ทันโลก New Normal
5 เม.ย. 2564
รายงาน
สรุปข้อคิดเห็นจาก Clubhouse ในประเด็น “Skill ที่ตลาดต้องการในยุคดิจิทัล”
5 เม.ย. 2564
รายงาน
Workshop หัวข้อ "จับลูกค้าให้อยู่หมัดบน Facebook และ Line OA ด้วย Chatbot"
5 เม.ย. 2564
รายงาน
สรุปข้อคิดเห็นจาก Clubhouse ในประเด็น “ตามหายูนิคอร์นแรกของไทย ทำอย่างไรให้สำเร็จ”
19 มี.ค. 2564
รายงาน
สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “SEC SME/Startup Forum : เริ่มต้นอย่างไรในตลาดทุน”
17 มี.ค. 2564
รายงาน
พ.ร.บ. สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 ฉบับภาษาอังกฤษ
12 มี.ค. 2564
รายงาน
โครงการมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการจัดทำหรือยื่นขอรับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
2 มี.ค. 2564
อินโฟกราฟิก
ร่าง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ...
17 ก.พ. 2564
รายงาน
DCT Report ฉบับพิเศษ Covid-19
3 ก.พ. 2564
อินโฟกราฟิก
10 อันดับ อาชีพด้านดิจิทัลและมาตรฐานวิชาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการ (คาดการณ์อัตราแรงงานที่ต้องการ พ.ศ. 2563-2567)
20 ม.ค. 2564
รายงาน
IMD Webinar : Navigating Thailand's Competitiveness Challenges in a post - covid world
11 ม.ค. 2564
อินโฟกราฟิก
จัดประชุมออนไลน์อย่างไรให้มีผลทางกฎหมาย
25 ธ.ค. 2563
รายงาน
คู่มือการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
24 ธ.ค. 2563
รายงาน
ธุรกิจดิจิทัลหลังโควิทกับความจำเป็นของ Contact Center
8 ก.ย. 2563
รายงาน
โควิด 19 สร้างโอกาสสู่การฟังธรรมะออนไลน์
2 ก.ย. 2563
รายงาน
กิจกรรมของภาคธุรกิจไทยในช่วง COVID-19 ด้วยสถิติการรับส่งข้อมูลผ่าน Internet
31 ส.ค. 2563
รายงาน
มหาวิทยาลัยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ก้าวสู่การศึกษาไทยในยุค New Normal
7 ส.ค. 2563
รายงาน
บทบาทคาแรคเตอร์ไทยในวิกฤต COVID-19
22 ก.ค. 2563
อินโฟกราฟิก
ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”
20 ก.ค. 2563
รายงาน
ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ “ไทย” จะจริงจังกับการสร้าง “soft power”
13 ก.ค. 2563
อินโฟกราฟิก
เทคโนโลยีการผลิตสื่อสมัยใหม่แบบดิจิทัลรีชมีเดีย (Digital Rich Media Production Technology)
7 ก.ค. 2563
อินโฟกราฟิก
คาแรคเตอร์ไทยกับ Covid-19
1 ก.ค. 2563
รายงาน
การบริหารจัดการลูกค้าออนไลน์ในช่วงการระบาดของโรค Covid-19
29 มิ.ย. 2563
รายงาน
ตลาดออนไลน์เร่งปรับบริการลูกค้าช่วงโควิด-19
24 มิ.ย. 2563
รายงาน
Helpital แพลตฟอร์มปันน้ำใจให้ รพ.ทั่วประเทศไทย
22 มิ.ย. 2563
รายงาน
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
17 มิ.ย. 2563
รายงาน
สังคมไทยกับการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี
15 มิ.ย. 2563
รายงาน
กิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กช่วงล็อกดาวน์
11 มิ.ย. 2563
รายงาน
สภาดิจิทัลฯ ร่วมผลักดันสินค้าทะเลแปรรูปสู่ตลาดออนไลน์
8 มิ.ย. 2563
รายงาน
การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์จาก Work From Home
4 มิ.ย. 2563
รายงาน
แอพพลิเคชั่น วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ช่วยเรียน-ประชุมออนไลน์
1 มิ.ย. 2563
รายงาน
วิกฤตโควิด-19 กับการปรับตัวของคนไทยสู่สังคมดิจิทัล
27 พ.ค. 2563
รายงาน
กฎหมายคุ้มครองการประชุมออนไลน์
25 พ.ค. 2563
อินโฟกราฟิก
ดิจิทัลสนับสนุนเศรษฐกิจอย่างไร หลังพ้นภัยไวรัสโควิด -19
22 พ.ค. 2563
อินโฟกราฟิก
Helpital : Donation matching platform ช่วยโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์
19 พ.ค. 2563
อินโฟกราฟิก
ผลกระทบของ COVID-19 กับระบบเศรษฐกิจแอปพลิเคชั่น
15 พ.ค. 2563
อินโฟกราฟิก
สร้างระบบ Network ที่บ้านให้ปลอดภัยแบบง่ายๆ ในยุค New Normal “Work From Home Security”
13 พ.ค. 2563
อินโฟกราฟิก
ความเหลื่อมล้ำด้านการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
4 พ.ค. 2563
อินโฟกราฟิก
สภาดิจิทัลฯ ปลดล๊อคกฎหมายการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยผู้ประกอบการให้ขับเคลื่อนได้ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19
30 เม.ย. 2563
อินโฟกราฟิก
ชุมชนชาวประมงพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสผ่านวิกฤติโควิด-19 ด้วยดิจิทัล
27 เม.ย. 2563
รายงาน
Big Data Analytics และบทบาทในการรับมือวิกฤติการณ์ COVID-19: กรณีศึกษาจากไต้หวัน
24 เม.ย. 2563
อินโฟกราฟิก
Activities for kids during lock down
23 เม.ย. 2563
รายงาน
พลิกวิกฤติโควิด-19 สู่องค์กรยุคดิจิทัล
17 เม.ย. 2563
รายงาน
เมื่อทั่วโลกนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อรับมือ COVID-19
14 เม.ย. 2563
อินโฟกราฟิก
ซิมการ์ดพร้อมแพ็กเกจพิเศษในช่วงสถานการณ์ COVID-19
10 เม.ย. 2563
รายงาน
เตรียมความพร้อมผู้ประกอบธุรกิจในการการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
10 เม.ย. 2563
รายงาน
20 อาชีพที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานในรูปแบบ Work from Home
4 เม.ย. 2563
รายงาน
Work from home อย่างไรให้สุขภาพกายและใจยังแข็งแรง
3 เม.ย. 2563
รายงาน
โควิด-19 อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน คนหันมาทำงานจากที่บ้านอย่างถาวรมากขึ้น
3 เม.ย. 2563
อินโฟกราฟิก
จัดประชุมออนไลน์อย่างไรให้มีผลทางกฎหมาย (e-Meeting Guideline By DCT)
31 มี.ค. 2563
อินโฟกราฟิก
รู้จัก 8 แอพฯ Video Conference ช่วยการเรียน-ประชุม ในช่วงการระบาด COVID-19
31 มี.ค. 2563
รายงาน
สภาดิจิทัลฯ” ผนึกพันธมิตรนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเร่งช่วยเหลือคนไทย
31 มี.ค. 2563
รายงาน
5 เทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยลดความเลี่ยง เลี่ยงติดเชื้อโควิด
30 มี.ค. 2563
รายงาน
ถอดบทเรียนสำคัญ เมื่อจีนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสู้วิกฤต โควิด-19
30 มี.ค. 2563
รายงาน
นักวิจัยไทยผุดไอเดียสร้างสรรค์ นวัตกรรมรับมือไวรัสโคโรนา
30 มี.ค. 2563
รายงาน
เมื่อจีนใช้ หุ่นยนต์และโดรน เป็นตัวช่วยสำคัญ แก้ปัญหาวิกฤตไวรัสโควิด – 19
30 มี.ค. 2563
รายงาน
ลดความเสี่ยง เลี่ยงสัมผัสเงินสด กับ 4 วิธีจ่ายเงินผ่านมือถือ เลี่ยงการติดเชื้อโควิด-19
30 มี.ค. 2563
รายงาน
โอกาสหลังวิกฤต! ทำความรู้จัก 5 ธุรกิจ ที่จะเติบโต หลังวิกฤต โควิด-19
30 มี.ค. 2563